vivariumstudio-Pantomime

รู้จักเพลงหน้าพาทย์ เพลงประกอบการแสดงโขน

โขนจัดว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย อีกทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านานแล้ว เรื่องราวของโขนเองได้มีการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการสร้างเพลงประกอบการแสดงขึ้นมาเพื่อทำให้แต่ละฉากการแสดงมีอารมณ์มากขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ทำให้คนดูอินตามได้มากขึ้นด้วย เพลงประกอบการแสดงโขนคือ เพลงหน้าพากย์ เพลงหน้าพากย์คืออะไร เพลงหน้าพากย์นั้น หากอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับคนยุคนี้ ก็คือ เพลงประกอบการแสดงนั่นเอง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเอฟเฟกต์ชนิดหนึ่งเพื่อให้คนดูเข้าถึงการแสดงได้มากขึ้นด้วย เพลงหน้าพากย์จะบรรเลงประกอบการแสดงท่วงท่าตัวละครในฉากนั้น (กิน เดิน นั่ง นอน วิ่ง ร้องไห้ เศร้าโศก) ไม่ว่าจะเป็น ตัวพระ ตัวนาง ตัวลิง ตัวยักษ์ เป็นต้น นอกจากนั้น เพลงหน้าพากย์ยังทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการอัญเชิญ Read More …