Broadway

Broadway เป็นแหล่งมิวสิคัลตำนานระดับโลก มีชื่อเสียงทางด้านของดนตรี โดยมีรูปแบบการแสดง ในลักษณะการร้องเพลงและเต้นรำ อยู่บนถนนชื่อดังของนิวยอร์ค ในประเทศอเมริกา

ละครเวทีระดับโลก มักจะนำเรื่องราวต่างๆที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอยู่เสมอ เช่น เรื่อง Phantom Of The Opera, West Side Story, The Sound of Music, South Pacific, The King and I, และ Chicago เป็นต้น

ศิลปะการแสดงที่เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารของมนุษย์ ที่สามารถเข้าไปสัมผัสความได้ถึงจิตใจ

Les miserables

The Phantom of The Opera

Miss Saigon

Wicked a New Musical

Chicago

Lion King