Broadway

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Broadway เป็นแหล่งมิวสิคัลตำนานระดับโลก มีชื่อเสียงทางด้านของดนตรี โดยมีรูปแบบการแสดง ในลักษณะการร้องเพลงและเต้นรำ อยู่บนถนนชื่อดังของนิวยอร์ค ในประเทศอเมริกา

ละครเวทีระดับโลก มักจะนำเรื่องราวต่างๆที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอยู่เสมอ เช่น เรื่อง Phantom Of The Opera, West Side Story, The Sound of Music, South Pacific, The King and I, และ Chicago เป็นต้น

ศิลปะการแสดงที่เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารของมนุษย์ ที่สามารถเข้าไปสัมผัสความได้ถึงจิตใจ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

[pt_view id=”fb6f351l71″]