เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับโรงละครแห่งชาติของประเทศไทย

ศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อสังคมไทย ศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจรรโลกจิตใจของคนในสังคมให้มีความสุข ผ่อนคลายความเครียด พร้อมกับสอดแทรกคำสอนเกี่ยวกับการทำความดีตามหลักความเชื่อของเราเอง ประเทศไทยหากจะพูดถึงการแสดงก็ต้องโรงละครแห่งชาติ หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้จักเราเลยขอหยิบยกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับโรงละครแห่งชาติมาฝากกัน

การแสดงชุดแรกของโรงละครแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาตินับว่าเป็นสถานที่สำคัญของทางภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรด้านวัฒนธรรมเอาไว้ใช้เพื่อแสดงออก ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2508 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรการแสดงเปิดโรงละครแห่งนี้ การแสดงชุดแรกของโรงละครแห่งนี้มี 3 รายการย่อยด้วยกัน หนึ่งรำดอกไม้เงินดอกไม้ทองเพื่อถวายพระพร สองการแสดงละครเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอน ชุบสังข์ศิลป์ชัย สามโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร

โรงละครแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

เพื่อเป็นการกระจายความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศให้ออกไปยังพื้นที่อื่นของประเทศ ได้มีการจัดตั้งโรงละครแห่งชาติขึ้นตามหัวเมืองของประเทศด้วย โรงละครแห่งชาติส่วนภูมิภาคนั้นมีทั้งหมด 3 จุดด้วยกันคือ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี สองโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และ โรงละครแห่งชาติภาคใต้ สร้างขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงละครแห่งชาติส่วนภูมิภาคเหล่านี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย หากมีโรงละครก็มีคนแสดง มีคนแสดงก็มีคนดู เมื่อมีคนดูคนแสดงก็อยู่ได้จากค่าตั๋วรับชมวนเวียนเป็นวัฏจักรไปแบบนี้

โขน การแสดงหลักของโรงละคร

โรงละครแห่งชาติคือสถานที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงของประเทศเลยก็ว่าได้ โรงละครแห่งชาตินี้ส่วนใหญ่การแสดงจะเป็นโขน เนื่องจากโขนเป็นการแสดงที่ถือว่าเป็นมรดกของชาติ อีกทั้งนักแสดงต้องใช้เวลาฝึกซ้อมนานมากกว่าจะได้ขึ้นแสดงแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวลิง ตัวยักษ์ ทุกตัวละครต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ยังไม่นับอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย และอีกมากมายเพื่อให้คุ้มค่าการลงทุน โขน จึงได้แสดงโรงละครแห่งชาตินี้เกือบตลอดทั้งปี ใครยังไม่เคยได้ดูโขนแนะนำเลยว่าต้องไปดูที่โรงละครแห่งชาติ ที่สำคัญบางรอบชมฟรีด้วย

โรงละครแห่งชาตินอกจากโขนแล้วยังมีการแสดงอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ร้อง ระบำ รำ ฟ้อน ทั้งสากลไปจนถึงท้องถิ่น หรือบางครั้งใครไปดูจะได้มีโอกาสเจอศิลปะการแสดงแบบประยุกต์ด้วย ส่วนตัวอยากให้พาลูกหลานไปดู พาเค้าไปซึมซับบรรยากาศมรดกของชาติ พาเค้าไปขัดเกลาจิตใจ จรรโลงจิตใจด้วยวิธีนี้ รับรองว่าดีกว่าปล่อยให้นั่งเล่นโทรศัพท์เยอะ